Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Metsähallitus, Eräpalvelut 2018 - Hyvää luonnolle, ihmiselle ja yhteiskunnalle

Metsähallitus
Metsähallitus , Vantaa , 2018

Ulkoasu: 8 s.

Kieli: suomi

Muut kieliversiot: englanti, ruotsi

Tiivistelmä:

Valtion alueet ovat kansalaisten yhteistä omaisuutta, jonka kestävä käyttö lisää niin luonnon, ihmisten kuin yhteiskunnankin hyvinvointia.

Metsähallituksen Eräpalvelut vastaa eränkäyntimahdollisuuksista valtion mailla ja vesillä. Eräpalvelut myy metsästys- ja kalastuslupia ja valvoo eränkäynnin laillisuutta. Luvista saatavilla tuloilla parannetaan riistamaita ja kalavesiä.

Esite on Eräpalvelut-vastuualueen lyhyt esittely.

Päivitetty 12.11.2018  
Erapalvelut 2018

Sähköinen julkaisu:

Erapalvelut-2018.pdf (1 MB )