Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Metsähallituksen Luontopalvelujen hoidossa olevien riippusiltojen kunnon selvittäminen

Metsähallitus
Metsähallitus , Vantaa , 2018

Ulkoasu: 56 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Metsähallituksen Luontopalvelut aloittaa koko maan käsittävän riippusiltojen tarkastusohjelman. Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnassa olevat riippusillat analysoidaan ensin asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Sen jälkeen tarkastukset aloitetaan pisimmistä, korkeimmista, iältään vanhimmista ja eniten käytetyistä riippusilloista. Kaikki riippusillat on tarkastettu elokuun loppuun mennessä.

Selvityksen tavoitteena on varmistaa käytössä olevien riippusiltojen kunto, mahdollinen toimenpidetarve sekä asiakasohjeistus. Samalla saadaan tietoa hoidon ja kunnostuksen rahoitustarpeesta lähivuosille.

Päivitetty 18.10.2018