Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Metsähallituksen Luontopalvelujen hoidossa olevien riippusiltojen kunnon selvittäminen. Tarkastusohjelma.

Metsähallitus
Metsähallitus , Vantaa , 2018

Ulkoasu: 56 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Metsähallituksen Luontopalvelut aloitti koko maan käsittävän riippusiltojen tarkastusohjelman 2018. Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnassa olevat riippusillat analysoitiinn ensin asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Sen jälkeen tarkastukset aloitettiin pisimmistä, korkeimmista, iältään vanhimmista ja eniten käytetyistä riippusilloista. 

Selvityksen tavoitteena on varmistaa käytössä olevien riippusiltojen kunto, mahdollinen toimenpidetarve sekä asiakasohjeistus. Samalla saadaan tietoa hoidon ja kunnostuksen rahoitustarpeesta lähivuosille.

Lisätietoja:

Selvitys valmistui loppuvuodesta 2018.

Päivitetty 10.01.2019