Uutuus Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Metsähallituksen selvitys riippusilloista

Metsähallitus
Metsähallitus , Vantaa , 2018

Ulkoasu: 12 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Tämä selvitysraportti käsittelee riippusiltojen tarkastusohjelmaa ja sen tuloksia. Kaksi kolmasosaa silloista oli hyväkuntoisia, vajaa yksi kolmasosa keskinkertaisessa kunnossa ja yksi silta todettiin huonokuntoiseksi. Selvityksen tavoitteena oli varmistaa käytössä olevien riippusiltojen kunto, mahdollinen toimenpidetarve sekä asiakasohjeistus. Samalla saatiin tietoa hoidon ja kunnostuksen rahoitustarpeesta lähivuosille.

Päivitetty 21.10.2018