Uutuus Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Forststyrelsen, Jakt- och fisketjänster - Vi jobbar för naturen, människan och samhället

Forststyrelsen
Metsähallitus , Vantaa , 2018

Ulkoasu: 8 s.

Kieli: ruotsi

Muut kieliversiot: englanti, suomi

Tiivistelmä:

Statens områden är medborgarnas gemensamma egendom, som är till för oss alla. Forststyrelsen har i uppgift att förvalta den här egendomen och Forststyrelsens Jakt- och Fisketjänster arbetar med att ordna tillfällen till jakt och fiske genom att sälja jakt- och fisketillstånd för de här områdena.

Jakt- och fisketjänster har tre mål: Jakt och fiske ökar välbefinnandet hos (1) naturen, (2) människorna och (3) samhället. Hur det ska ske är precis vad vi vill berätta om i den här broschyren.

Päivitetty 12.11.2018  
Erapalvelut 2018 sve

Sähköinen julkaisu:

Erapalvelut-2018-sve.pdf (1.1 MB )