Uutuus Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Raportti maakotkan, muuttohaukan, tunturihaukan sekä Oulun ja Lapin läänien merikotkien pesinnöistä vuonna 2018

Ollila Tuomo
Metsähallitus , Vantaa , 2018

Ulkoasu: 12 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Raportissa kerrotaan maakotkan, muuttohaukan, tunturihaukan ja Pohjois-Suomen (vanhat Oulun ja Lapin läänit) merikotkien pesintätuloksesta vuonna 2018.

Pesätarkastukset tehtiin pääsääntöisesti käymällä pesällä yhden kerran pesimäkauden aikana poikasten ollessa rengastusikäisiä. Tämän lisäksi osalla reviireistä tehtiin tarkastuskäynti keväällä pesinnän alkuvaiheessa.

Tunnetuista maakotkan reviireistä tarkastettiin 93 prosenttia, merikotkan reviireistä 91 prosenttia, muuttohaukan reviireistä 81 prosenttia ja tunturihaukan reviireistä 80 prosenttia.

Maakotkan ja tunturihaukan pesimätulos oli huono, merikotkan keskimääräinen ja muuttohaukan hyvä.

Pesätarkastuksiin osallistui 32 rengastajaa, ja muita lintuihin liittyviä tietoja saatiin lisäksi noin 30 lintuharrastajalta tai muilta luonnossa liikkujilta. Vapaaehtoisten henkilöiden pesätarkastusten määrä on laskenut jonkin verran aiemmista vuosista. Suurin syy vähenemiseen on, että Metsähallitus käyttää aiempaa enemmän helikopteria maakotkan pesien tarkastuksiin. Helikopterilla tarkastettiin yli 700 maakotkan, merikotkan, tunturihaukan ja muuttohaukan pesää Keski- ja Pohjois-Lapissa.

Uusia pesiä etsittiin lähinnä Metsähallituksen henkilökunnan toimesta.

Aiempien vuosien tapaan Metsähallitus maksoi ilmoitetusta aiemmin tuntemattomasta maa- ja merikotkan pesästä (merikotka Pohjois-Suomessa) 99 euron löytöpalkkion. Tänä vuonna palkkio on maksettu kaikkiaan seitsemästä uudesta maa- ja merikotkan pesästä.

Päivitetty 19.11.2018  
maakotkanpesinnat 2018

Sähköinen julkaisu:

maakotkanpesinnat-2018.pdf (632 KB )