Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Evon retkeilyalue - Kävijätutkimus 2018 - Tiivistelmä

Kuusisto Kirsi
Metsähallitus , Vantaa , 2019

Ulkoasu: 17 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Kävijätutkimus antaa Metsähallitukselle ja matkailuyrityksille tärkeää tietoa retkeilyalueen kävijöistä, heidän toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Tulokset auttavat parantamaan alueen palveluja ja lisäämään matkailualueen vetovoimaa.

Evon retkeilyalueen kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 10.5.-30.9.2018. Haastattelupaikat ja niille määritelty tavoite vastausten määrästä määriteltiin etukäteen kävijävirtojen jakautumisen perusteella. Vastauksia kertyi yhteensä 433 kpl.

Tässä julkaisussa esitetään tiivistetysti kävijätutkimuksen tärkeimmät tulokset.

Päivitetty 19.11.2019