Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Polku luontoon. Luontoliikunnan suunnittelutyökalu Liikuttava luonto

Mansikkaviita Riikka (toim.)
Metsähallitus , Vantaa , 2019

Ulkoasu: 24 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Liikuttava luonto -suunnittelutyökalun lähtökohtana on ollut kehittää liikunnan suunnittelua, edistää mielekästä ja motivoivaa liikettä luonnossa ja luoda uusia tapoja suunnitella luontoliikuntaa jokaisen liikkujan omat lähtökohdat ja mielenkiinnonkohteet huomioiden.

Työkalu on toteutettu osana yhdenvertaisen luontoliikunnan kehittämistoimintaa Metsähallituksen Polku luontoon -hankkeessa, jossa pääyhteistyökumppanina toimi valtakunnallinen liikuntajärjestö ja soveltavan liikunnan asiantuntijaorganisaatio Soveltava Liikunta SoveLi ry. Hanke sai avustusta opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisista kehittämisavustuksista.

Työkalun tavoitteena on auttaa liikkujia jäsentämään konkreettisella ja helpolla tavalla erilaisia luontoliikunnan motiiveja, aktiviteetteja ja hyvinvointivaikutuksia, sekä mieluisia luontoliikunnan ympäristöjä. Luonnollinen osa työkalua on edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ja erilaisten liikkujien tarpeiden ja toiveiden huomioimista luontoliikunnan suunnittelussa.

Lisätietoja:

Tämän julkaisun lisäksi hankkeessa laadittiin kaksi muuta julkaisua:

Päivitetty 15.04.2019