Uutuus Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Oulujärven retkeilyalueen kävijätutkimus 2018 - Tiivistelmä

Pulkka Sari
Metsähallitus , Vantaa , 2018

Ulkoasu: 15 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Kävijätutkimus antaa Metsähallitukselle ja matkailuyrityksille tärkeää tietoa retkeilyalueen kävijöistä, heidän toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Tulokset auttavat parantamaan alueen palveluja ja lisäämään matkailualueen vetovoimaa.

Oulujärven retkeilyalueen kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 1.6.-31.8.2018. Haastattelupaikat ja niille määritelty tavoite vastausten määrästä määriteltiin etukäteen kävijävirtojen jakautumisen perusteella. Vastauksia kertyi yhteensä 331 kpl.

Tässä julkaisussa esitetään tiivistetysti kävijätutkimuksen tärkeimmät tulokset.

Päivitetty 20.06.2019