Uutuus Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Itämerihaaste - Metsähallituksen toimenpideohjelma 2019-2023

Metsähallitus
Metsähallitus , Vantaa , 2019

Ulkoasu: 10 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Metsähallitus osallistuu Itämerihaasteeseen viidellä linjauksella, jotka toteuttavat Metsähallituksen vastuullisuusohjelman eri teemoja. Toimenpiteisiin sisältyy niin konkreettisia kunnostustöitä kuin ohjeistusta ja valvontaa.

Viisi päälinjausta ovat valtion merenkäytön suunnittelun kehittäminen, Itämeren ravintokuorman vähentäminen, arvokkaiden luontokohteiden kunnostaminen, hankintojen ohjaaminen ilmastoystävällisiksi ja vastuullisen toiminnan kehittäminen yhdessä kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.

Metsähallituksen tavoitteena on, että ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta hyödyllinen tuulivoima ja kotimainen kalankasvatus voidaan sijoittaa merialuesuunnittelun kautta Itämerelle niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän negatiivisia vaikutuksia merelle.

Päivitetty 02.12.2019