Uutuus Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Ärjänsaaren kävijätutkimus 2019 - Tiivistelmä

Helimäki Vilma, Koskela Anni
Metsähallitus , Vantaa , 2019

Ulkoasu: 15 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Kävijätutkimus antaa Metsähallitukselle ja matkailuyrityksille tärkeää tietoa luontokohteiden kävijöistä, heidän toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Tulokset auttavat parantamaan alueen palveluja ja lisäämään matkailualueen vetovoimaa.

Ärjänsaaren kävijätutkimuksen aineisto kerättiin kesällä 2019, ja vastauksia kertyi yhteensä 271 kpl.

Tässä julkaisussa esitetään tiivistetysti kävijätutkimuksen tärkeimmät tulokset.

Päivitetty 17.12.2019