Uutuus Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Ruunaan retkeilyalue - Ruunaan maankäytön ja luontomatkailun yleissuunnitelma (masterplan)

FCG Suunnittelu ja tekniikka
Metsähallitus , Vantaa , 2019

Ulkoasu: 31 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Tavoitteena oli laatia alueelle maankäytön kehittämissuunnitelma ohjaamaan ja tukemaan alueen luontomatkailuelinkeinojen kehittämistä huomioiden alueen luonne. Maankäytön suunnitelmassa selvitettiin ja arvioitiin luontomatkailua tukevan palvelurakentamisen sijoittuminen alueelle pitkällä aikajänteellä. Suunnitelmaa voidaan hyödyntämään myöhemmin alueen yleiskaavoituksessa.

Päivitetty 23.01.2020