Uutuus Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Saaristomeren kansallispuisto - Kävijätutkimus 2019 - Tiivistelmä

Metsähallitus, Luontopalvelut
Metsähallitus , Vantaa , 2020

Ulkoasu: 35 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Kävijätutkimus antaa Metsähallitukselle ja matkailuyrityksille tärkeää tietoa luontokohteiden kävijöistä, heidän toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Tulokset auttavat parantamaan alueen palveluja ja lisäämään matkailualueen vetovoimaa.

Saaristomeren kansallispuiston kävijätutkimuksen aineisto kerättiin kesällä 2019, ja vastauksia kertyi yhteensä 550 kpl.

Tässä julkaisussa esitetään tiivistetysti kävijätutkimuksen tärkeimmät tulokset.

Päivitetty 21.02.2020