Uutuus Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Kolin kansallispuiston kävijätutkimus 2019 - Tiivistelmä

Naumanen Satu
Metsähallitus , Vantaa , 2020

Ulkoasu: 19 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Kävijätutkimus antaa Metsähallitukselle ja matkailuyrityksille tärkeää tietoa luontokohteiden kävijöistä, heidän toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Tulokset auttavat parantamaan alueen palveluja ja lisäämään matkailualueen vetovoimaa.

Kolin kansallispuiston kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 15.2.-15.9.2019, ja vastauksia kertyi yhteensä 750 kpl.

Tässä julkaisussa esitetään tiivistetysti kävijätutkimuksen tärkeimmät tulokset.

Päivitetty 22.02.2020