Uutuus Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Elevcentrerade utflykter och lärande i skogen!

Forststyrelsen
Metsähallitus , Vantaa , 2020

Ulkoasu: 7 s.

Kieli: ruotsi

Muut kieliversiot: englanti, suomi

Tiivistelmä:

Detta material erbjuder verktyg för att planera en elevcentrerad utfärd under vilken eleverna lär sig om skogen och friluftsliv på sätt som inspirerar dem och så att var och en har en aktiv och inkluderande roll. Fördelarna med elevcentrerad undervisning är engagemang i undervisningen, motivation, entusiasm, att bli hörd, samt att utveckla och utvecklas tillsammans. Då upplever eleverna att lärandeprocessen är deras egen och de förbinder sig till att delta i den. . Materialet är producerat av Finlands naturcentrum Haltia som en del av projektet Erasmus+ Nurturing Affinity to Nature through Outdoor Learning in Special Places (NANOL).

Materialet har följande delar:

  1. Hur kan man planera en skogsutflykt på ett elevcentrerad sätt?
  2. Elevcentrerade uppgifter i naturen
  3. Enkla och inklusiva diskussionsmetoder
  4. Minneslista för handledaren för en elevcentrerad utflykt
  5. Friluftslivets ABC
  6. Håll koll på termerna
  7. Ytterligare läsning om ämnet.
Päivitetty 09.03.2020