Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää.

x
Siirry suoraan sisältöön

Toimintamalli Akwé: Kon -ohjeiden soveltamisesta Metsähallituksen ja Saamelaiskäräjien välisessä yhteistyössä / Doaibmamálle Akwé: Kon -rávvagiid heiveheamis Meahciráđđehusa ja Sámedikki gaskasaš ovttasbarggus / Toimâmalli Akwé: Kon -ravvui heiviitmist Meccihaldâttâs já sämitige koskâsâš ohtsâšpargoost / Tuåimmjem-mall Akwé: Kon -vuäppõõzzi suåvvtummšest Meäʹcchalltõõzz da Sääʹmteeʹǧǧ kõskksaž õhttsažtuâjast


Tekijä: Metsähallitus, Saamelaiskäräjät

Julkaisija: Metsähallitus , Vantaa , 2020


Ulkoasu: 44 s.


Kieli: suomi, sámegiella

Muut kieliversiot: english


Tiivistelmä:

Metsähallituksen ja Saamelaiskäräjien yhteisesti laatima ja hyväksymä Akwé: Kon -toimintamalli. 

Vapaaehtoiset Akwé: Kon -ohjeet on hyväksytty biodiversiteettisopimuksen seitsemännessä osapuolikokouksessa 2004. Ohjeet ovat osa biodiversiteettisopimuksen toimeenpanoa. Akwé: Kon -ohjeiden tarkoituksena on turvata luonnon monimuotoisuuden, alkuperäiskansojen luontosuhteen sekä perinteisen tiedon säilyminen, sekä turvata alkuperäiskansan täysipainoinen osallistuminen hankkeiden ja suunnitelmien kaikkiin vaiheisiin, ml. valmisteluun, vaikutusten arviointiin sekä päätöksentekoon, toimeenpanoon ja seurantaan. Akwé: Kon -ohjeet ovat menettelytapa, jota tulisi noudattaa suhteessa kansalliseen lainsäädäntöön, kansainvälisen oikeuden ja muiden kansainvälisten velvoitteiden kanssa yhdenmukaisella tavalla, alueen olosuhteisiin soveltuvalla tavalla sekä sekä siten, ettei luonnon monimuotoisuutta vaaranneta.

Meahciráđđehusa ja Sámedikki oktasaččat dohkkehan Akwé: Kon -doaibmamálle.

Eaktodáhtolaš Akwé: Kon -rávvagat leat dohkkehuvvon biodiversiteahttasoahpamuša čihččet oassebeallečoahkkimis 2004. Rávvagat leat oassi biodiversiteahttasoahpamuša ollašuhttimis. Akwé: Kon -rávvagiid ulbmilin lea dorvvastit luonddu máŋggahámatvuođa, eamiálbmogiid luoddugaskavuođa ja árbevirolaš dieđu seailuma, dorvvastit eamiálbmoga ollislaš oassálastima fidnuid ja plánaid buot muttuide, maiddái válmmaštallamii, váikkuhusaid árvvoštallamii ja mearrádusdahkamii, ollašuhttimii ja čuovvumii. Akwé: Kon -rávvagat lea meannudanvuohki, man galggašii čuovvut gaskavuođas našuvnnalaš láhkaásaheapmái, riikkaidgaskasaš rivttiin ja eará riikkaidgaskasaš geatnegasvuođaiguin oktilaš vugiin, guovllu diliide heivvolaš vugiin ja nu, ahte luonddu máŋggahámatvuohta ii áitojuvvo.

Meccihaldâttâs já sämitige oovtâst rähtim já tuhhiittem Akwé: Kon -toimâmalli.

Iävtutátulâš Akwé: Kon -ravvuuh láá tuhhiittum biodiversiteetsopâmuš čiččâd uásipeličuákkimist 2004. Ravvuuh láá uási biodiversiteetsopâmuš tooimânpieijâm. Akwé: Kon -ravvui ulmen lii turviđ luándu maaŋgâmuáđusâšvuođâ, algâalmugij luándukoskâvuođâ sehe ärbivuáválâš tiäđu siäilum, sehe turviđ algâaalmug tievâslâš uásálistem haavâi já vuávámij puoh muddoid, meiddei valmâštâlmân, vaiguttâsâi árvuštâlmân sehe miärádâsâi tohâmân, tooimânpieijâmân já čuávvumân. Akwé: Kon -ravvuuh láá monâttâllâmvyehi, mon kolgâččij čuávvuđ koskâvuođâst aalmuglâš lahâaasâtmân, almugijkoskâsâš rievti já eres almugijkoskâsâš kenigâsvuođâiguin oovtâlágán vuovvijn, kuávlu tiilijd heivejeijee vuovvijn sehe nuuvt, ete luándu maaŋgâmuáđusâšvuođâ iä hettii.

Meäʹcchalltõõzz da Sääʹmteeʹǧǧ õõutsââʹjest rajjum da primmum Akwé: on -tuåimmjem-mall.

Jiõččtäättla Akwé: Kon -vuäppõõzz lie priimmjõõvvâm biodiversiteettsuåppmõõžž čiiččad vueʹsspieʹllsåbbrest 2004. Vuäppõõzz lie vueʹss biodiversiteettsuåppmõõžž tiuʹddepiijjmõõžž. Akwé: Kon -vuäppõõzzi mieʹrren lij staanâd luâđ määŋghämmsažvuõđ, alggmeerai luâttkõskkvuõđ da äʹrbbvuõđlaž teâđ seiʹllmõõžž, da staanâd alggmeerai tiuddsaž vuässõõttmõš haʹŋǩǩõõzzi da plaani puk pooddid, ml. valmstõõllmõʹšše, vaaiktõõzzi aʹrvvõʹsse da tuʹmmjemtuõjju, tiuʹddepiijjmõʹšše da seuʹrrjummša. Akwé: Kon -vuäppõõzz lie mõõntõõllmõšnääʹll, koon feʹrttjeʹči jääʹǩǩted kõskkvuõđâst meersaž lääʹjjšeâttmõõžžin, meeraikõskksaž vuõiggsin, da jeeʹres meeraikõskksaž õõlǥtõõzzin seämmanalla, vuuʹd jeällmõõžžid ânnʼjõõvvi naaʹlin da nuʹtt, što luâđ määŋghämmsažvuõđ jeäʹt vaarrât.

Päivitetty 19.4.2023