Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää.

x
Siirry suoraan sisältöön

Mallá luonddumeahci dikšun- ja geavahanplána


Tekijä: Meahciráđđehus

Julkaisija: Metsähallitus , Vantaa , 2020

Julkaisusarja: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 172


Ulkoasu: 114 s.


Kieli: sámegiella

Muut kieliversiot: suomi


ISSN-L: 1796-2943

ISBN: 978-952-377-011-9 (pdf)

Tiivistelmä:

Luonddusuodjalanlága mielde luonddumehciide sáhttá gárvvistit dikšun- ja geavahanplána. Dikšun- ja geavahanplána dahkko 10-20 jahkái háválassii ja das meroštallet doaimmaid guovllu vuođđudan­mihtto­meriid ollašuhttima várás. Plána áiggi čuovvuma guorahallat sulaid 6 jagi gaskka ja dárbbu mielde plána guorahallo earáge áigge.Dárkilut doaibmabijut plána linnjáid vuođul plánejuvvojit dárbbašettiin sierra doaibmabidjoplánain. Mallá luonddumeahccái eai ovdal leat gárvvistan dikšun- ja geavahanplána.

Jagi 1938 vuođđuduvvon Mallá luonddumeahcci gullá Natura 2000 -fierpmádahkii. Plánaguovllu olles viidodat lea 3 089 hektára, ja dat lea obban Eanodaga gielddas sámiid ruovttuguovllus.

Dikšuma ja geavaheami plánen sisttisdoallá dáládili govvádusa, mas earuhit guovllu suodjalan- ja kultur­árvvuid. Dáládili govvádusa vuođul árvvoštallat guvlui čuohcán guovddášáitagiid ja evttohat doaimmaid daid dustema várás. Mihttomeari ásaheamis ovdanbukto, mo doaimmaid ollašuvvama čuovvut ja mo daid váikkuhusaid ja váikkuheaddjivuođa árvvoštallat. Ollašuhttimii leat čohkken Meahciráđđehusa ovddasvástádussan lean doaimmaid ja daid resursadárbbuid.

Plána linnjáid vuođđu lea lágain ja ásahusain, guovllus dahkkon čielggadusain, báikkálaš ássiid ja čanusjoavkkuid ovdanbuktán oainnuin ja ráđđádallamis sámedikkiin. Plána várás vuođđuduvvui ovttasbargojoavku, masa bovdejedje ovddasteaddjiid sierra čanusjoavkkuin. Sámediggi nammadii plána doarjjan sierra Akwé: Kon -bargojoavkku. Akwé: Kon -rávvagiid heivehemiin figgojuvvui sihkkarastit sápmelaččaid oassálastin plána gárvvisteapmái ja sámekultuvrii čuohcán váikkuhusaid árvvoštallamii.

Plánas evttohat dušše smávva rievdadusaid ja dárkilastimiid luonddumeahci dán rádjai lean diškumii ja geavaheapmái. Bohccuid guohtuma váikkuhusaid luonddumeahci luondduárvvuide figgat geahpedit ovttasbarggus Giehtaruohttasa bálgosiin. Oppa luonddumeahcci evttohuvvo ráddjehusavádahkan, gos lihkadeapmi 15.5.-1.11. lea lobálaš dušše merkejuvvon máđijain.

Lisätietoja:

Almmustahttin ii leat oažžumis, go stuorámus oassi sisdoalus boahtá diehtovuogádagas, mas dieđut eai dál leat fáhtehahtti hámis. Deaŧalaš áššit leat muitaluvvon almmustahttima álggus lean viiddis čoahkkáigeasus, mii lea fáhtehahtti.

Päivitetty 15.2.2021

Sähköinen julkaisu:

Malla dgp (3 MB, pdf)