Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Harjusinisiipi - Scolitantides vicrama (Moore)

Salminen Jere, Ilmonen Jari
Metsähallitus , Vantaa , 2009

Ulkoasu: 4 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Metsähallituksen vastuulajien tilan ja suojelutason arviointi on tehty luontodirektiivin vuosia 2001–2006 koskevan raportoinnin yhteydessä. Suojelutaso ja sen osatekijät (levinneisyysalue, populaatio, lajin elinympäristö, ennuste lajin tulevaisuudesta) arvioitiin luokituksella suotuisa - epäsuotuisa riittämätön - epäsuotuisa huono. Arvioinnista on vastannut Jere Salminen ja arviota ovat kommentoineet useat asiantuntijat. Tiedot Ruokolahden siirtoistutuksista ovat peräisin Kimmo Saariselta (puhelinkeskustelu 7.9.2006). Jari Ilmonen on toimittanut tämän lomakkeen arviointimateriaalin pohjalta.

Harjusinisiiven suojelutason kokonaisarvio vuonna 2006: epäsuotuisa huono.

Lisätietoja:

Tietolomake - lajit

Päivitetty 15.10.2012  
harjusinisiipi

Sähköinen julkaisu:

harjusinisiipi_2006.pdf (1.6 MB )