Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Lapinleinikki - Ranunculus lapponicus L.

Paalamo Päivi, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari
Metsähallitus , Vantaa , 2009

Ulkoasu: 5 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Metsähallituksen vastuulajien tilan ja suojelutason arviointi on tehty luontodirektiivin vuosia 2001–2006 koskevan raportoinnin yhteydessä. Suojelutaso ja sen osatekijät (levinneisyysalue, populaatio, lajin elinympäristö, ennuste lajin tulevaisuudesta) arvioitiin luokituksella suotuisa–epäsuotuisa riittämätön–epäsuotuisa huono. Päivi Paalamo ja Heikki Eeronheimo ovat vastanneet arvioinnista. Eija Kemppainen ja Katariina Mäkelä osallistuivat arvioinnin tekemiseen. Jari Ilmonen on toimittanut tämän lomakkeen arviointimateriaalin pohjalta.

Lapinleinikin suojelutason kokonaisarvio vuonna 2006: suotuisa (boreaalinen ja alpiininen alue).

Lisätietoja:

Tietolomake - lajit

Päivitetty 15.10.2012  
lapinleinikki

Sähköinen julkaisu:

lapinleinikki_2006.pdf (803 KB )