Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Muuttohaukka - Falco peregrinus Tunstall

Ollila Tuomo, Ilmonen Jari
Metsähallitus , Vantaa , 2009

Ulkoasu: 4 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Metsähallituksen vastuulajien tilan ja suojelutason arviointi on tehty luontodirektiivin vuosia 2001–2006 koskevan raportoinnin yhteydessä. Suojelutaso ja sen osatekijät (levinneisyysalue, populaatio, lajin elinympäristö, ennuste lajin tulevaisuudesta) arvioitiin luokituksella suotuisa – epäsuotuisa riittämätön – epäsuotuisa huono. Arvioinnista vastasi Tuomo Ollila. Arviointiin osallistui myös Pertti Koskimies ja sitä ovat kommentoineet Metsähallituksen petolinturyhmän jäsenet. Jari Ilmonen on toimittanut tämän tietolomakkeen arviointimateriaalin pohjalta ja Heikki Eeronheimo on osallistunut toimitustyöhön.

Muuttohaukan suojelutason kokonaisarvio vuonna 2006: epäsuotuisa huono – paraneva.

Lisätietoja:

Tietolomake - lajit

Päivitetty 15.10.2012  
muuttohaukka

Sähköinen julkaisu:

muuttohaukka_2006.pdf (969 KB )