Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Naali - Alopex lagopus (L.)

Mela Matti, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari
Metsähallitus , Vantaa , 2009

Ulkoasu: 5 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Metsähallituksen vastuulajien tilan ja suojelutason arviointi on tehty luontodirektiivin vuosia 2001–2006 koskevan raportoinnin yhteydessä. Suojelutaso ja sen osatekijät (levinneisyysalue, populaatio, lajin elinympäristö, ennuste lajin tulevaisuudesta) arvioitiin luokituksella suotuisa – epäsuotuisa riittämätön – epäsuotuisa huono. Matti Mela ja Heikki Eeronheimo ovat vastanneet arvioinnista ja Jari Ilmonen on toimittanut tämän tietolomakkeen arviointimateriaalin pohjalta. Arvion tekoon on osallistunut myös Ulla-Maija Liukko ja sitä ovat kommentoineet useat asiantuntijat.

Naalin suojelutason kokonaisarvio vuonna 2006: epäsuotuisa huono – heikkenevä.

Lisätietoja:

Tietolomake - lajit

Päivitetty 15.10.2012  
naali

Sähköinen julkaisu:

naali_2006.pdf (801 KB )