Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Pohjanailakki - Silene furcata Raf. ssp. angustiflora (Rupr.) Walters

Laitinen Tiina, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari
Metsähallitus , Vantaa , 2009

Ulkoasu: 5 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Metsähallituksen vastuulajien tilan ja suojelutason arviointi on tehty luontodirektiivin vuosia 2001–2006 koskevan raportoinnin yhteydessä. Suojelutaso ja sen osatekijät (levinneisyysalue, populaatio, lajin elinympäristö, ennuste lajin tulevaisuudesta) arvioitiin luokituksella suotuisa – epäsuotuisa riittämätön – epäsuotuisa huono. Tiina Laitinen ja Heikki Eeronheimo vastasivat arvioinnista ja Eija Kemppainen ja Katariina Mäkelä ovat osallistuneet arvioinnin tekemiseen. Jari Ilmonen on toimittanut tämän tietolomakkeen arviointimateriaalin pohjalta.

Pohjanailakin suojelutason kokonaisarvio vuonna 2006: epäsuotuisa riittämätön – heikkenevä.

Lisätietoja:

Tietolomake - lajit

Päivitetty 15.10.2012  
pohjanailakki

Sähköinen julkaisu:

pohjanailakki_2006.pdf (670 KB )