Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Pohjankellosammal - Encalypta mutica I. Hagen

Laitinen Tiina, Kemppainen Eija, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari
Metsähallitus , Vantaa , 2009

Ulkoasu: 5 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Metsähallituksen vastuulajien tilan ja suojelutason arviointi on tehty luontodirektiivin vuosia 2001–2006 koskevan raportoinnin yhteydessä. Suojelutaso ja sen osatekijät (levinneisyysalue, populaatio, lajin elinympäristö, ennuste lajin tulevaisuudesta) arvioitiin luokituksella suotuisa – epäsuotuisa riittämätön – epäsuotuisa huono. Arvioinnista ovat vastanneet Tiina Laitinen, Eija Kemppainen ja Heikki Eeronheimo. Jari Ilmonen on toimittanut tämän tietolomakkeen arviointimateriaalin pohjalta.

Pohjankellosammalen suojelutason kokonaisarvio vuonna 2006: epäsuotuisa riittämätön (boreaalinen ja alpiininen alue).

Lisätietoja:

Tietolomake - lajit

Päivitetty 15.10.2012  
pohjankellosammal

Sähköinen julkaisu:

pohjankellosammal_2006.pdf (786 KB )