Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Ruususiipisirkka - Bryodemella tuberculatum Fabricius

Salminen Jere, Ilmonen Jari
Metsähallitus , Vantaa , 2010

Ulkoasu: 3 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Metsähallituksen vastuulajien tilan ja suojelutason arviointi on tehty luontodirektiivin vuosia 2001–2006 koskevan raportoinnin yhteydessä. Suojelutaso ja sen osatekijät (levinneisyysalue, populaatio, lajin elinympäristö, ennuste lajin tulevaisuudesta) arvioitiin luokituksella suotuisa – epäsuotuisa riittämätön – epäsuotuisa huono. Jere Salminen on vastannut arvioinnista ja Jari Ilmonen on toimittanut tämän tietolomakkeen arviointimateriaalin pohjalta. Heikki Eeronheimo on osallistunut toimitustyöhön.

Ruususiipisirkan suojelutason kokonaisarvio vuonna 2006: epäsuotuisa huono.

Lisätietoja:

Tietolomake - lajit

Päivitetty 15.10.2012  
ruususiipisirkka

Sähköinen julkaisu:

ruususiipisirkka_2006.pdf (813 KB )