Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Saimaannorppa - Phoca hispida saimensis Nordquist

Sipilä Tero, Kokkonen Tuomo, Ilmonen Jari
Metsähallitus , Vantaa , 2009

Ulkoasu: 6 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Metsähallituksen vastuulajien tilan ja suojelutason arviointi on tehty luontodirektiivin vuosia 2001–2006 koskevan raportoinnin yhteydessä. Suojelutaso ja sen osatekijät (levinneisyysalue, populaatio, lajin elinympäristö, ennuste lajin tulevaisuudesta) arvioitiin luokituksella suotuisa – epäsuotuisa riittämätön – epäsuotuisa huono. Tero Sipilä ja Tuomo Kokkonen ovat vastanneet arvioinnista ja Jari Ilmonen on toimittanut tämän tietolomakkeen arviointimateriaalin pohjalta. Arvion tekoon on osallistunut myös Ulla-Maija Liukko ja sitä ovat kommentoineet useat asiantuntijat. Heikki Eeronheimo on osallistunut toimitustyöhön.

Saimaannorpan suojelutason kokonaisarvio vuonna 2006: epäsuotuisa riittämätön – paraneva.

Lisätietoja:

Tietolomake - lajit

Päivitetty 15.10.2012  
saimaannorppa

Sähköinen julkaisu:

saimaannorppa_2006.pdf (648 KB )