Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Tundrasara - Carex holostoma Drejer

Vuomajoki Mia, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari
Metsähallitus , Vantaa , 2009

Ulkoasu: 5 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Metsähallituksen vastuulajien tilan ja suojelutason arviointi on tehty luontodirektiivin vuosia 2001–2006 koskevan raportoinnin yhteydessä. Suojelutaso ja sen osatekijät (levinneisyysalue, populaatio, lajin elinympäristö, ennuste lajin tulevaisuudesta) arvioitiin luokituksella suotuisa – epäsuotuisa riittämätön – epäsuotuisa huono. Mia Vuomajoki ja Heikki Eeronheimo ovat vastanneet arvioinnista. Eija Kemppainen ja Katariina Mäkelä ovat osallistuneet arvioinnin tekemiseen. Jari Ilmonen on toimittanut tämän tietolomakkeen arviointimateriaalin pohjalta.

Tundrasaran suojelutason kokonaisarvio vuonna 2006: suotuisa (boreaalinen ja alpiininen alue).

Lisätietoja:

Tietolomake - lajit

Päivitetty 15.10.2012  
tundrasara

Sähköinen julkaisu:

tundrasara_2006.pdf (855 KB )