Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Tähkähelmikkä - Melica ciliata L.

Kanerva Tiina, Ilmonen Jari
Metsähallitus , Vantaa , 2009

Ulkoasu: 4 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Metsähallituksen vastuulajien tilan ja suojelutason arviointi on tehty luontodirektiivin vuosia 2001–2006 koskevan raportoinnin yhteydessä. Suojelutaso ja sen osatekijät (levinneisyysalue, populaatio, lajin elinympäristö, ennuste lajin tulevaisuudesta) arvioitiin luokituksella suotuisa – epäsuotuisa riittämätön – epäsuotuisa huono. Tiina Kanerva vastasi arvioinnista. Arviointia kommentoivat useat asiantuntijat. Jari Ilmonen on toimittanut tämän tietolomakkeen arviointimateriaalin pohjalta ja Heikki Eeronheimo on osallistunut toimitustyöhön.

Tähkähelmikän suojelutason kokonaisarvio vuonna 2006: epäsuotuisa riittämätön–heikkenevä.

Lisätietoja:

Tietolomake - lajit

Päivitetty 15.10.2012  
tahkahelmikka

Sähköinen julkaisu:

tahkahelmikka_2006.pdf (667 KB )