Painos loppunut

Perämeren kansallispuisto - rakentamisohjeet

Arkkitehtitoimisto Pihkala Antti
Metsähallitus , Vantaa , 1994

Julkaisusarja: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 9
Ulkoasu: 36 s.

Kieli: suomi

ISSN-L: 1235-8983
ISBN: 951-47-8964-4 (painettu)

Päivitetty 15.03.2017  
b09