Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Perämeri kansallispuisto

Metsähallitus
Metsähallitus , Vantaa , 2018

Ulkoasu: 2 s.

Kieli: suomi

Muut kieliversiot: englanti, ruotsi

Tiivistelmä:

Perämeren kansallispuisto sijaitsee Kemin ja Tornion ulkosaaristossa, keskellä pohjoista ulappaa. Puiston ensimmäinen saari nousi merestä tuhat vuotta sitten maankohoamisen seurauksena. Nyt matalia saaria ja luotoja on kolmekymmentä, ja uusia syntyy jatkuvasti. Kiviset luodot, kukkivat rantaniityt ja katajaiset nummet tarjoavat hyviä pesimäpaikkoja alueen runsaalle linnustolle.

Päivitetty 27.03.2018  
peramerifin

Sähköinen julkaisu:

peramerifin.pdf (6.6 MB )