Forststyrelsens naturskydd - Årsberättelse 2002

Nikula Liisa
Metsähallitus , Vantaa , 2003

Ulkoasu: 16 s.

Kieli: ruotsi

Muut kieliversiot: suomi, englanti

ISBN: 952-446-371-7 (painettu)

Tiivistelmä:

Forststyrelsens naturskydd skyddar och vårdar den ursprungliga, hotade naturen i vårt land samt producerar tjänster för dem som är intresserade av friluftsliv och rör sig i naturen. Vårt arbetsfält omfattar skötseln av så gott som alla landets nationalparker, naturreservat och andra statliga skyddsområden samt ödemarksområdena i Lappland och ett stort antal statliga strövområden som är utrustade för friluftsliv.

Päivitetty 06.09.2012  
vk2002sve

Sähköinen julkaisu:

vk2002sve.pdf (718 KB )

Saatavissa painettuna

Hinta: 0.00 €

Tiedustelut ja tilaukset