Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää.

x
Siirry suoraan sisältöön

Saltfjärdenin luonnonhoidon ja rakenteiden toimenpidesuunnitelma


Tekijä: Hokkanen Marja, Kanerva Tiina

Julkaisija: Metsähallitus , Vantaa , 2007

Julkaisusarja: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 33


Ulkoasu: 33 s.


Kieli: suomi


ISSN-L: 1796-2943

ISBN: 978-952-446-584-7 (pdf)

Tiivistelmä:

Tämä luonnonhoidon ja rakenteiden toimenpidesuunnitelma koskee Saltfjärdenin aluetta, joka sijaitsee Kirkkonummen kunnassa Porkkalanniemen ja Upinniemen pohjoispuolella. Saltfjärdenin alueeseen kuuluu arvokas lintukosteikko sekä Granholmenin jalopuumetsä. Alue on osa Saltfjärdenin–Tavastfjärdenin Natura 2000 -aluetta. Kooltaan alue on 140 hehtaaria.

Saltfjärdenin alueen hoidolla pyritään säilyttämään ja parantamaan alueen linnustollista arvoa. Tavoite koskee sekä pesimälinnustoa että muutonaikaisia levähtäjiä ja ruokailijoita. Samalla ylläpidetään perinnebiotooppeja ja niihin sitoutuneita eliölajeja. Granholmenin lehmusmetsikössä suositaan jalopuita, ja metsikköä myös laajennetaan istuttamalla jalopuutaimia viereiselle pellolle.

Suunnitelmassa esitetään aitausta yhteensä 3 100 metriä, kunnostusraivausta 11,4 ha:lle, laidunnusta 71,3 ha:lle ja 4:n karjasillan rakentamista. Lisäksi esitetään lehdon hoitoa 1,6 ha:lle ja jalopuumetsän perustamista 1,2 ha:lle. Osa alueen kaivetuista ojista tukitaan (yhteensä 3 150 m) ja toiselle alueelle kaivetaan allikoita (noin 2 ha:n alueelle). Lisäksi alueelle tehdään suunnitelman mukaan 2 lintutornia, 2 pysäköintialuetta ja 2 opastuspaikkaa. Näistä puolet toteutetaan heti ja toiset tarpeen vaatiessa ja varojen salliessa myöhemmin.

Osa suunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä on jo toteutettu osana Lintulahdet Life -hanketta; osa on vielä toteuttamatta. Toteuttamatta olevien luonnonhoitotoimenpiteiden arvioidut kustannukset ovat yhteensä 30 500 euroa.

Tämä suunnitelma on tehty osana Lintulahdet Life -hanketta.

Päivitetty 28.06.2012
c33

Sähköinen julkaisu:

c33.pdf (1.9 MB)