Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää.

x
Siirry suoraan sisältöön

Sievi-Reisjärvi alue-ekologinen suunnitelma


Tekijä: Kinnunen Matti, Kaukonen Maarit, Parikka Matti, Hirvonen Reijo, Ollila Heikki, Konola Pekka

Julkaisija: Metsähallitus , Vantaa , 1999

Julkaisusarja: Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja


Ulkoasu: 60 s.


Kieli: suomi


ISBN: 952-446-156-0

Tiivistelmä:

Alue-ekologinen suunnittelu on monitavoitteisen metsäsuunnittelun apuväline, jonka avulla pyritään turvaamaan talousmetsien monimuotoisuuden säilyminen sekä sovittamaan yhteen metsien ja metsäluonnon erilaisia käyttömuotoja. Tavoitteet ovat taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia; metsätalous, luonnonsuojelu, monikäyttö ja maisemanhoito muodostavat omine tavoitteineen kokonaisuuden, joka on otettava huomioon metsäsuunnittelussa.

Suunnitelma-alue sijaitsee Vääräjoen ja Kalajoen vesistöalueilla; kumpikin joki saa alkunsa tältä suunnittelualueelta. Alue on topografialtaan pienimuotoista, karujen moreenikankaiden ja aapasoiden muodostamaa metsämosaiikkia.

Suunnitelma-alue käsittää kaikki Sievin kunnassa olevat Metsähallituksen maat sekä osan Reisjärven kunnassa olevista valtion maista. Alueen kokonaispinta-ala (maat + vedet) on noin 26 600 ha. Kokonaismaa-alasta turvemaita on 53 % (13 166 ha) ja kivennäismaita 47 % (11 816 ha). Soista 65 % on ojitettu.Suunnittelualueelle tyypillisiä luontokohteita ovat pienialaiset kalliot, suometsäsaarekkeet, purot ja muutama lähde. Alueen uhanalaisista eläimistä näkyvin on metsäpeura (Sh), joka on levinnyt seudulle Perhon-Lestijärven alueelta. Valtakunnallisesti uhanalaisista linnuista alueella pesivät kotka (V; erityisesti suojeltava laji), kaakkuri (St) ja pikkutikka (St).Suunnittelualueella on kolme soidensuojelualuetta: Kivineva-Tuomikonneva (742 ha), Rimpineva (270 ha) ja Pesäneva (159 ha). Yhteensä lakisääteisiä suojelualueita on 1 171 ha. Tämän lisäksi on varattu soiden- ja vanhojen metsien suojelutarkoituksiin Pitkänevan ja Alakankaan alueet, yhteensä n. 600 ha. Isokankaalla on harjujensuojeluohjelma-aluetta noin 110 ha. Natura 2000 -ohjelman rajaukset laajensivat edellämainittuja luonnonsuojelualueita ja suojeluvarauksia kaikkiaan 165 ha.Luontoarvojen huomiointi vaikuttaa eniten ensimmäisellä 10-vuotiskaudella. Metsätalouden tulot vähenevät, kun hakkuumäärät laskevat alueella noin 6 %. Hakkuumäärä vähenee, koska uudistettavia metsiä on jäljellä vähän ja nuoria metsiä ei vielä voi harventaa.

Suunnitelmaa täydennetään suunnittelukauden aikana päivittämällä paikkatietoihin tietoja toimenpi-desuunnittelun yhteydessä löytyneillä tai muutoin esille tulleilla uusilla tiedoilla. Viiden vuoden kuluttua suunnitelman valmistumisesta järjestetään katselmus. Siinä yhteydessä todetaan suunnitelman toteutustilanne ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin suunnitelman päivittämiseksi.

Päivitetty 12.09.2012

Saatavissa painettuna

Hinta: 8 €

Tiedustelut ja tilaukset