Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Sipoonkorven Byabäckenlaakson perinnemaisemien ja peltojen hoitosuunnitelma

Kanerva Tiina
Metsähallitus , Vantaa , 2003

Julkaisusarja: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 68
Ulkoasu: 53 s.

Kieli: suomi

ISSN-L: 1235-8983
ISBN: 952-446-369-5 (pdf)

Päivitetty 25.06.2012  
b68

Sähköinen julkaisu:

b68.pdf (3.1 MB )