Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Uddskatanin luonnonsuojelualueen niittyjen ja ketojen hoitosuunnitelma

Kanerva Tiina
Metsähallitus , Vantaa , 2003

Julkaisusarja: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 69
Ulkoasu: 41 s.

Kieli: suomi

ISSN-L: 1235-8983
ISBN: 952-446-375-x (pdf)

Lisätietoja:

Suomeksi alueesta käytetään myös nimeä Hangon Tulliniemi.

Päivitetty 18.01.2018  
b69

Sähköinen julkaisu:

b69.pdf (1.3 MB )