Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Dárkilahtton ohcamii

Ohcanskovi deavdinráva

Sáhtát ohcat almmustahttimiid friddjateakstaohcamiin, čoavddasániin ja giela, almmustahttinráiddu ja buvttaluohká mielde. Sáhtát ohcat maiddái sáni osiin, botkenmearkka ii dárbbaš.

Bohtosat: 2244

Sáhtát ordnet almmustahttimiid almmustahttima nama, vuosttas bustáva ja almmustahttinjagi mielde.

Almmustuhttin Dahkki(t) Almmustahttinjahki Siidolohku
Koli kansallispuisto » Metsähallitus 2021 2 s.
Rokua kansallispuisto » Metsähallitus 2021 2 s.
Koli National Park » Metsähallitus 2021 2 pp.
Torronsuo nationalpark » Metsähallitus 2021 1 s.
Torronsuo kansallispuisto » Metsähallitus 2021 2 s.
Liesjärvi kansallispuisto » Metsähallitus 2021 2 s.
Liesjärvi nationalpark » Metsähallitus 2021 1 s.
metsä.fi - Metsähallituksen lehti » Metsähallitus 2021 16 s.
Kieppi - Metsähallituksen lehti metsästäjille » Metsähallitus 2021 36 s.
Siikalahti luonnonsuojelualue » Metsähallitus 2021 2 s.
Torronsuo National Park » Metsähallitus 2021 1 pp.
Seitseminen kansallispuisto » Metsähallitus 2021 2 s.
Seitseminen National Park » Metsähallitus 2021 1 p.
Oulujärvi retkeilyalue » Metsähallitus 2021 2 s.
Linnansaari kansallispuisto » Metsähallitus 2021 2 s.
Salamajärvi kansallispuisto » Metsähallitus 2021 2 s.
Etelä-Konnevesi kansallispuisto » Metsähallitus 2021 2 s.
Leivonmäen kansallispuiston retkilatu 10,3 km » Metsähallitus 2021 1 s.
Oulangan kansallispuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2021 13 s.
Salamajärvi nationalpark » Metsähallitus 2021 2 s.