Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Hiidenportin kansallispuiston, Porkkasalon ja Mustavaara- Toivonsuon perhosinventointi vuonna 1992


Dahkki(t): Leinonen Reima

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 1993

Almmustahttinráiddut: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 9


Siidolohku: 75 s.


Giella: suomi


ISSN-L: 1235-6549

ISBN: 951-47-7543-0 (painettu)

Čoahkkáigeassu:

Perhosinventointi suoritettiin Hiidenportin kansallispuiston ja Mustavaaran-Toivonsuon alueella vuonna 1992 Suomen Perhostutkijain Seuran ohjeiden mukaisesti. Tutkimusaika oli 1.5.1992 - 31.8.1992.

Suurperhosia löydettiin 164 lajia ja 5075 yksilöä, pikkuperhosia 186 lajia ja 2575 yksilöä sekä muita hyönteisiä noin 3000 yksilöä. Itämiehen ja Viramon tulokset kovertavista pikkuperhoslajeista on liitetty näihin tuloksiin.

Kainuulle uusia lajeja löydettiin 16: Stigmella luteella, S. anomalella, S. continuella, S. splendidissimella, S. poterii, Trifurcula rubivora, Heliozela hammoniella, Phylloporia bistrigella, Coleophora alnifoliae, C. vitaminetella, C. potentillae, Chionodes holosericella, Brachmia rufescens, Paramesia gnomana, Olethreutes concretanus, Elachista nobilella.

Lisäksi arvioitiin luonnontilaisten ja talousmetsien eroja, mutta selviä indikaattorilajeja oli vaikea havaita.

Beaivádahtton 15.3.2017

Oažžumis prentejuvvon hámis

Haddi: 0 €

Diđoštallamat ja diŋgomat