Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Kevon luonnonpuiston runkosuunnitelma


Dahkki(t): Metsähallitus

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 1991

Almmustahttinráiddut: Metsähallitus SU 4 115


Siidolohku: 46 s.


Giella: suomi


ISSN-L: 0783-2133

Čoahkkáigeassu:

Ruunkosuunnitelma koskee Utsjoen kunnassa sijaitsevaa Kevon luonnonpuistoa, joka on perustettu vuonna 1056 annetulla lailla (634/56) ja laajennettu vuonna 1981 annetulla lailla (674/81). Puiston pinta-ala on 69 957,8 hehtaaria ja vesiala 1 212,7 hehtaaria. Kevon luonnonpuisto on Metsähallituksen hallinnassa.

Runkosuunnitelma ei vaikuta siihen, mitä saamelaisväestön oikeuksista mahdollisesti säädetään.

Beaivádahtton 26.10.2012

Elektrovnnalaš almmustahttin:

Kevon runkosuunnitelma (4.9 MB, pdf)