Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Aittosuon soidensuojelualueen järjestyssääntö


Dahkki(t): Metsähallitus

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2009


Siidolohku: 3 s.


Giella: suomi


Beaivádahtton 26.10.2012

Elektrovnnalaš almmustahttin:

Aittosuon järjestyssääntö (237 KB, pdf)