Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Leammi álbmotmeahci ortnetnjuolggadus


Dahkki(t): Metsähallitus

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2009


Siidolohku: 12 s.


Giella: sámegiella

Eará giellaveršuvnnat: suomi


Loga lasi:

Leammi álbmotmeahcci (lundui.fi) 

Beaivádahtton 8.7.2021

Elektrovnnalaš almmustahttin:

Leammi ortnetnjuolggadus (699 KB, pdf)