Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Urho Kekkonena álbmotmeahci ortnetnjuolggadus


Dahkki(t): Metsähallitus

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2017


Siidolohku: 6 s.


Giella: sámegiella

Eará giellaveršuvnnat: suomi


Loga lasi:

Urho Kekkonen álbmotmeahci (lundui.fi)

Beaivádahtton 6.7.2021