Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Malla luonddumeahci ortnetnjuolggadus


Dahkki(t): Metsähallitus

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 1993


Siidolohku: 6 s.


Giella: sámegiella

Eará giellaveršuvnnat: suomi


Lassidieđut:

Mallan luonnonpuiston järjestyssääntö.

Beaivádahtton 23.2.2021

Elektrovnnalaš almmustahttin:

Malla ortnetnjuolggadus (231 KB, pdf)