Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Patvinsuon kansallispuiston järjestyssääntö


Dahkki(t): Metsähallitus

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 1986


Siidolohku: 1 s.


Giella: suomi


Loga lasi:

Patvinsuon kansallispuisto (luontoon.fi)

Beaivádahtton 9.7.2021