Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Petkeljärven kansallispuiston järjestyssääntö


Dahkki(t): Metsähallitus

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 1978


Siidolohku: 2 s.


Giella: suomi


Loga lasi:

Petkeljärven kansallispuisto (luontoon.fi)

Beaivádahtton 12.7.2021