Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Tiilikkajärven kansallispuiston järjestyssääntö


Dahkki(t): Metsähallitus

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 1988


Siidolohku: 1 s.


Giella: suomi


Loga lasi:

Tiilikkajärven kansallispuisto (luontoon.fi)

Beaivádahtton 7.7.2021