Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui
Preanttus nohkan

Kansallispuistojen jätehuolto - Jätehuolto-opas


Dahkki(t): Peura Pekka, Inkinen Matti

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 1993

Almmustahttinráiddut: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 7


Siidolohku: 48 s.


Giella: suomi


ISSN-L: 1235-8983

ISBN: 951-47-8173-2 (painettu)

Beaivádahtton 20.6.2012