Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

10 000 vuotta maan, puun ja ihmisen elämää Hossassa - Leirikoulu- ja kouluvierailuohjelma


Dahkki(t): Metsähallitus

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2018


Siidolohku: 46 s.


Giella: suomi


Čoahkkáigeassu:

Tämä aineisto pyrkii antamaan välineitä etukäteistutustumiseen ja ohjelman suunnittelun.  

Luonto, aika, ihminen ja kulttuuri ovat tämän ohjelmakokonaisuuden aineksia. Työohjeet on jäsennetty neljän toiminnallisen teeman ympärille:

  • Maa
  • Puu
  • Tuli
  • Kulkeminen

Aineiston rakenne
Alussa on tieto-osa, jossa on taustatietoa suunnittelun ja harjoitteiden pohjaksi. Tekstit saattavat sopia myös oheislukemistoiksi. Kunkin teeman alla on erilaisten harjoitteiden, tutkimusten, retkien ja muiden tekemisten työohjeita. Osa tekemisistä on esitelty vain ideatasolla, koska ne joko ovat ns. terveellä järjellä tai muualla helposti saatavissa olevien ohjeiden avulla toteutettavissa. Aineistosta voi siten koostaa luokka-asteelle, vuodenajalle, säille ja mielenkiinnolle sopivan kokonaisuuden. Osia voi yhdistellä. Retkillä voi matkan varrella tehdä harjoitteita, tutkia ja leikkiä.

Lassidieđut:

Hossan kansallispuisto (luontoon.fi)

Beaivádahtton 26.2.2021