Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Kiinteiden muinaisjäännösten hoito-opas


Dahkki(t): Metsähallitus

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 1993

Almmustahttinráiddut: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 2


Siidolohku: 46 s.


Giella: suomi


ISSN-L: 1235-8983

ISBN: 951-47-7337-3 (painettu)

Lassidieđut:

2. painos 1993

Beaivádahtton 20.6.2012