Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Ruunaan retkeilyalueen järjestyssääntö


Dahkki(t): Metsähallitus

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 1990


Siidolohku: 2 s.


Giella: suomi


Čoahkkáigeassu:

Ulkoilulain (606/73) 17 §:n nojalla metsähallitus on 21.6.1990 antanut seuraavan Lieksan kaupungissa sijaitsevaa Ruunaan retkeilyaluetta koskevan järjestyssäännön.

Loga lasi:

Ruunaan retkeilyalue (luontoon.fi)

Beaivádahtton 13.7.2021