Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Koloveden kansallispuiston runkosuunnitelma


Dahkki(t): Metsähallitus

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 1993

Almmustahttinráiddut: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 5


Siidolohku: 52 s.


Giella: suomi


ISSN-L: 1235-8983

ISBN: 951-47-7742-52 (painettu)

Lassidieđut:

2. painos 1994

Beaivádahtton 15.1.2021

Oažžumis prentejuvvon hámis

Haddi: 0 €

Diđoštallamat ja diŋgomat