Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Liito-orava etsii kotia - Liito-oravapöntön rakennusohje


Dahkki(t): Metsähallitus

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2021


Siidolohku: 2 s.


Giella: suomi

Eará giellaveršuvnnat: svenska


Čoahkkáigeassu:

Liito-oravan suurin uhka on sopivien elinympäristöjen väheneminen. Liito-oravat pesivät mielellään järeissä lehtipuissa, mutta monin paikoin suuret kolopuut ovat vähissä. Siksi liito-orava asettuu mielellään myös ihmisen rakentamaan pönttöön.

Tässä esitteessä ovat ohjeet pöntön rakentamiseen.

Lassidieđut:

Esite on laadittu Liito-orava-LIFE-hankkeessa.

Beaivádahtton 15.4.2021

Elektrovnnalaš almmustahttin:

Liito-oravapöntön rakennusohje (506 KB, pdf)