Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui
Ođđa almmustahttin

Forststyrelsens jaktsäkerhetsutredning


Dahkki(t): Forststyrelsen

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2021


Siidolohku: 11 s.


Giella: svenska

Eará giellaveršuvnnat: suomi, sámegiella


Čoahkkáigeassu:

Forststyrelsen beslutade i slutet av 2020 att göra en utredning av jaktsäkerheten i skyddsområdena. Orsaken var förutom den tragiska jaktolyckan i vildmarksområdet i Urho Kekkonens nationalpark hösten 2020 också besöksmängderna i nationalparker och andra populära utflyktsmål, som har fördubblats under de senaste 10 åren. Som ansvarig för skötseln av de livligt besökta utflyktsmålen beslutade Forststyrelsen att framföra sina egen synpunkter till regionförvaltningsverken i form av förslag till åtgärder för att främja jaktsäkerheten markant i den förändrade situationen. Utred-ningen gjordes som ett samarbete mellan resultatenheterna Naturtjänster samt Jakt- och fiske-tjänster vid Forststyrelsen.

Beaivádahtton 14.5.2021